2008 - Vinstmaskinen - 2021

Bomligan  | Facebook | Fakta 2020 | Internligan | Potten | Turordning | Vinstbevakning

   Vecka  Tippare  Antal rätt  Stryktipset

 Joker

 
   2137  Erik        
   2136  Öhman        
   2135  Henke        
   2134  Dolle        
   2133  Jonny        
   2132  Sten        
   2131  Öhman        
   2130  Erik  6  0 0  
   2129  Henke  10  50 0  
   2129  Dolle  7  0 0  
   2128  Jonny  8  0 0  
   2127 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2126  Sten  10  0 0  
   2126  Erik  11  32 0  
   2125 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2124  Öhman  9  0 0  
   2123  Henke  11  46 0  
   2122  Dolle  10  0 0  
   2122  Jonny  10  0 0  
   2121 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2120  Sten  7  0 0  
   2119  Erik  9  0 0  
   2118  Öhman  10  32 0  
   2117  Henke  8  0 0  
   2116  Dolle  6  0 0  
   2115  Jonny  7  0 0  
   2114  Sten  11  0 0  
   2113  Erik  10  0 0  
   2113  Öhman  7  0 0  
   2112 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2111  Henke  8  0 0  
   2110  Dolle  7  0 0  
   2109  Jonny  7  0 0  
   2108  Sten x 2  10  149 0  
   2107  Erik  8  0 0  
   2106  Öhman  10  64 0  
   2105  Henke  9  0 0  
   2104  Dolle  7  0 0  
   2103  Jonny  10  0 0  13-års jubileum
   2102 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2101  Erik  8  0 0  
   2053  Öhman  10  36 0  
   2052  Henke  12  814 0  
   2051  Dolle  6  0 0  
   2050  Jonny  9  0 0  
   2049  Sten  7  0 n/a  
   2049  Erik  9  0 0  
   2048 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2047  Öhman  8  0 0  
   2046  Henke  8  0 0  
   2045  Dolle  9  0 0  
   2044  Jonny  10  212 0  
   2043  Sten  9  0 0  
   2042  Henke  9  0 0  
   2041  Öhman  9  0 0  
   2040  Erik  10  27 0  
   2039  Dolle  10  175 0  
   2038  Jonny  9  0 0  
   2037  Sten  7  0 0  
   2036  Erik  9  0 0  
   2035  Öhman  8  0 0  
   2034  Henke  9  0 0  
   2033  Dolle  5  0 0  
   2033  Jonny  5  0 0  
   2032  Sten  9  0 0  
   2031 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2030  Erik  8  0 0  
   2029  Öhman  11  66 0  
   2028  Henke  8  0 0  
   2027  Dolle  8  0 0  
   2026  Jonny  9  0 80  
   2025  Sten  6  0 0  
   2024

Corona

 
   2023  
   2022  
   2021  
   2020  
   2019  
   2018  
   2017  
   2016  
   2015  
   2014  
   2013  
   2012  
   2011  
   2010  Erik  8  0 0  
   2009  Öhman  5  0 0  
   2008  Henke  10  0 0  
   2008  Dolle  8  0 0  
   2007 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2006  Jonny  5  0 0  
   2005  Sten  8  0 8  
   2004  Erik  8  0 0  
   2003  Öhman  7  0 0  12-års jubileum
   2003  Henke  6  0 0  
   2002 Vi bommade att tippa denna helg!  
   2001  Dolle  9  0 0  
   1952  Jonny  9  0 0  
   1951  Sten  8  0 0  
   1950  Erik  6  0 0  
   1949  Öhman  10  0 0  
   1948  Henke  10  84 0  
   1947  Dolle  9  0 0  
   1946  Jonny  10  0 0  
   1946  Sten  11  0 0  
   1945 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1944  Erik  11  23 0  
   1943  Öhman  11  334 0  
   1942  Henke  10  0 0  
   1941  Dolle  12  90 0  
   1940  Jonny  9  0 0  
   1939  Sten  8  0 0  
   1938  Erik  10  66 0  
   1937  Öhman  8  0 0  
   1936  Henke  11  0 0  
   1935  Dolle  10  18 0  
   1934  Jonny  7  0 0  
   1934  Sten  7  0 0  
   1933 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1932  Erik  7  0 0  

600:e tipsraden.

 1931  Öhman  5  0 0  
   1930  Henke  8  0 0  
   1929  Dolle  10  128 0  
   1928  Jonny  11  45 0  
   1927  Sten  9  0 0  
   1926  Erik  8  0 0  
   1925  Öhman  8  0 0  
   1925  Henke  10  0 0  
   1924 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1923  Dolle  9  0 0  
   1922  Jonny  7  0 0  
   1921  Sten  9  0 0  
   1920  Erik  13  2.095 0  
   1919  Öhman  6  0 0  
   1918  Henke  11  34 0  
   1917  Dolle  6  0 0  
   1917  Jonny  7  0 80  
   1916 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1915  Sten  11  203 0  
   1914  Erik  6  0 0  
   1913  Öhman  10  0 0  
   1913  Erik  10  0 0  
   1913  Henke  11  30 0  
   1912  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1911  Dolle  10  0 0  
   1910  Jonny  7  0 0  
   1909  Sten   8  0 0  
   1908

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1907  Öhman  10  0 0  
   1906  Henke  10  34 0  
   1906  Erik  10  17    
   1905  Dolle  7  0 n/a  
   1904  Jonny  5  0 n/a  11-års jubileum
   1903  Sten  6  0 ?  
   1902  n/a        
   1901  n/a        
   1852  Öhman  6  0 0  
   1851  Henke  7  0 0  
   1850  Dolle  9  0 0  
   1849  Jonny  7  0 0  
   1848  Sten  10  38 0  
   1847  Erik  10  15 0  
   1846  Öhman  12  46 0  
   1845  Henke  7  0 0  
   1844  Dolle  8  0 0  
   1843  Jonny  7  0  80  
   1842  Sten  8  0 0  
   1841  Erik  10  0 0  
   1840  Öhman  8  0 0  
   1839  Henke  10  0 0  
   1838  Dolle  10  35 0  
   1837  Jonny  8  0 0  
   1836  Sten  6  0 0  
   1835  Erik  9  0 0  
   1834  Öhman  9  0 0  
   1833  Henke  11  60 0  
   1832  Dolle  6  0 0  
   1832  Jonny  6  0 0  
   1831 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1830  Sten  9  0 0  
   1829  Erik  11  0 0  
   1828  Öhman  7  0 0  
   1828  Henke  9  0 0  
   1827 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1826  Dolle  9  0 0  
   1825  Jonny  6  0 0  
   1824  Sten  7  0 0  
   1823  Erik  9  0 0  
   1822  Öhman  7  0 0  
   1821  Henke  9  0 0  
   1820  Dolle  7  0 0  
   1819  Jonny  8  0 0  
   1818  Sten  5  0 0  
   1817  Erik  9  0 0  
   1816  Öhman  9  0 0  
   1815  Henke  9  0 0  
   1814  Erik  10  44 0  
   1813  Jonny  9  0 0  
   1812  Sten  6  0 0  
   1811  Dolle  8  0 0  
   1810  Öhman  9  0 0  
   1809  Henke  8  0 0  
   1808  Dolle  6  0 0  
   1807  Jonny  10  0 0  
   1807  Sten  9  0 0  
   1806 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1805  Erik  11  17 0  
   1804  Vinstmaskinen  8  0 0  10-års jubileum
   1803  Öhman  8  0 0  
   1802  Henke  8  0 0  
   1801  Dolle  7  0 0  
   1752  Jonny  4  0 0  
   1751  Sten  7  0 0  
   1750  Erik  11  30 0  
   1749  Öhman  11  452 0  
   1748  Henke  10  38 0  
   1747  Dolle  5  0 0  
   1746  Dolle  9  0 0  
   1745  Jonny  7  0 0  
   1745  Sten  7  0 0  
   1744  Erik  7  0 0  
   1743  Öhman  6  0 0  
   1742  Henke  9  0 0  
   1741  Dolle  9  0 0  
   1741  Jonny  11  157 0  
   1740  Erik - Bonusrad  12  36 0  
   1739  Sten  9  0 0  
   1739  Erik  8  0  80  
   1738 Vi bommade att tippa denna helg!  

500:e tipsraden.

 1737  Öhman  9  0 0  
   1736  Henke  11  42 0  
   1735  Dolle  8  0 0  
   1734  Jonny  8  0 n/a  
   1733  Sten  8  0 0  
   1732  Erik  9  0 0  
   1731  Öhman  7  0 0  
   1730  Henke  8  0 0  
   1729  Dolle  5  0 0  
   1728  Jonny  9  0 n/a  
   1727  Sten  10  52 0  
   1726  Erik  7  0 0  
   1725  Öhman  9  0 0  
   1724  Henke  11  0 0  
   1723  Dolle  9  0 0  
   1722  n/a        
   1721  Sten  10  0 0  
   1720  Erik  12  45 0  

Potten8 startar 

 1719  Öhman  8  0 0  
   1718  Henke  8  0 0  
   1717  Dolle  4  0 0  
   1716  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1715  Sten  7  0 0  
   1714  Erik  10  0 0  
   1713  Öhman  10  0 0  
   1712  Henke  9  0 0  
   1711  Dolle  9  0 0  
   1710  Göran  7  0 0  
   1710  Sten  8  0 0  
   1709

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1708  Erik  10  30 0  
   1707  Öhman  7  0 0  
   1706  Henke  9  0 0  
   1705  Dolle  6  0 0  
   1704  Göran  11  32 0  

  1152 rader.

 1703  Vinstmaskinen  9  0 0  9-års jubileum
   1702  Sten  8  0 0  
   1701  Erik  6  0 0  
   1652  Öhman  7  0 0  
   1651  Henke  12  16 0  
   1650  Dolle        
   1649  Göran  8  0 0  
   1648  Sten  9  0 0  
   1647  Henke  11  38 0  
   1646  Öhman  6  0 0  
   1645  Erik  8  0 0  
   1644  Dolle  9  0 0  
   1644  Göran  6  0 0  
   1643

 Vi bommade att tippa denna helg! 

 
   1642  Sten  7  0 0  
   1641  Erik  9  0 0  
   1640  Öhman  9  0 0  
   1639  Henke  9  0 0  
   1638  Dolle  6  0 0  
   1637  Göran  9  0 0  
   1636  Sten  7  0 0  
   1635  Erik  10  116 0  
   1634  Öhman  11  0 0  
   1633  Henke  9  0 0  
   1632  Dolle  8  0 0  
   1631  Göran  11  0 0  
   1631  Sten  9  0 0  
   1630  Vi bommade att tippa denna helg!   
   1629  Erik  9  0 0  
   1628  Öhman  7  0 0  

Potten7 startar 

 1627  Henke  9  0 0  
   1626  Dolle  6  0 0  
   1626  Sten  9  0 0  
   1625  Dennis  10  54 0  
   1624  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1623  Öhman  8  0 0  
   1622  Erik  10  0 0  
   1622  Henke  10  0 0  
   1621  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1620  Dolle  11  254 0  
   1619  Dennis  7  0 0  
   1618  Sten  6  0 0  
   1617  Erik  11  42 0  
   1616  Öhman  5  0 80  
   1615  Henke  8  0 0  
   1614  Dolle  7  0 0  
   1613  Dennis  5  0 0  
   1612  Sten  10  0 0  
   1611  Erik  7  0 0  
   1610  Öhman  8  0 0  
   1608  Henke  11  24 0  
   1608  Dolle  7  0 0  
   1607  Dennis  11  22 0  
   1606  Sten  5  0 0  
   1605  Erik  8  0 0  
   1604  Öhman  10  18 0  
   1603  Vinstmaskinen  8  0 0  8-års jubileum
   1602  Erik  9  0 0  
   1601  Dolle  9  0 0  
   1553  Dennis  8  0 0  
   1553  Henke  10  24 0  
   1552  Sten  7  0 0  
   1551 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1550  Öhman  6  0 0  
   1549  Henke  7  0 0  
   1548  Dolle  10  140 0  
   1547  Dennis  9  0 0  
   1546  Sten  8  0 0  
   1545  Erik  10  70 0  
   1544  Öhman  8  0 0  
   1543  Henke  8  0 0  
   1542  Dolle  8  0 0  
   1541  Dennis  10  0 0  

400:e tipsraden.

 1540  Sten  10  0 0  
   1539  Erik  7  0 0  
   1538  Öhman  7  0 0  
   1537  Henke  10  30 0  
   1536  Dolle  10  0 0  
   1535  Dennis  9  0 0  
   1534  Sten  5  0 0  
   1533  Erik  9  0 0  
   1533  Öhman  9  0 0  
   1532 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1531  Henke  10  22 0  
   1530  Dolle  9  0 0  
   1529  Dennis  7  0 0  
   1529  Sten  9  0 0  
   1528   Vi bommade att tippa denna helg!  
   1527  Erik  9  0 0  
   1526  Öhman  10  30 0  
   1525  Henke  7  0 0  
   1524  Dolle  9  0 0  
   1523  Dennis  7  0 0  
   1523  Sten  8  0 0  
   1522

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1521  Erik  10  0 0  
   1520  Öhman  6  0 0  
   1520  Henke  5  0 0  
   1519  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1518  Dolle  7  0 0  
   1517  Dennis  8  0 0  
   1516  Sten  7  0 0  
   1515  Erik  11  1.141 0  
   1514  Öhman  7  0 0  
   1514  Henke  9  0 0  
   1513

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1512  Dolle  8  0 0  
   1511  Dennis  7  0 0  
   1510  Sten  6  0 0  
   1509  Erik  9  0 0  
   1508  Öhman  8  0 0  
   1507  Henke  8  0 0  
   1506  Dolle  6  0 0  
   1505  Dennis  10  0 80  
   1504  Sten  7  0 0  

 Potten6 startar 5184 rader  

 1503  Vinstmaskinen  13  2.095 0  7-års jubileum
   1502  Erik  8  0 0  
   1501  Öhman  8  0 0  
   1452  Henke  9  0 0  
   1451  Dolle  6  0 0  
   1450  Dennis  9  0 0  
   1449  Sten  5  0 0  
   1448  Erik  9  0 0  
   1447  Öhman  7  0 0  
   1446  Henke  7  0 0  
   1445  Dolle  7  0 0  
   1444  Dennis  9  0 0  
   1444  Sten  6  0 0  
   1443  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1442  Erik  7  0 0  
   1441  Öhman  6  0

0

 
   1440  Henke  8  0 0  
   1439  Dolle  6  0

0

 
   1438  Dennis  7  0 0  
   1437  Sten  9  0 0  
   1436  Erik  5  0 0  
   1435  Öhman  7  0 0  
   1434  Henke  11  40 80  
   1433  Dolle  6  0

0

 
   1432  Dennis  10  37

0

 
   1431  Sten  9  0 0  
   1430  Erik  7  0 0  
   1430  Öhman  7  0 0  
   1429

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1428  Henke  10  81

0

 
   1427  Dolle  9  0

0

 
   1426  Dennis  7  0 0  
   1426  Sten  8  0

0

 
   1425

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1424  Erik  11  1.270 0  
   1423  Öhman  9  0

0

 
   1422  Henke  6  0

0

 
   1421  Dolle  9  0

0

 
   1420  Dennis  8  0

0

 
   1419  Sten  11  0 0  
   1418  Erik  10  162

0

 
   1417  Öhman  10  0 0  
   1416  Henke  7  0 0  
   1415  Dennis  6  0

0

 
   1414  Dolle  5  0

0

 
   1413  Sten  8  0

0

 
   1412  Erik  13  5.778

0

 
   1411  Öhman  7  0

0

 
   1410  Henke  8  0

0

 
   1409  Dolle  9  0

0

 
   1408  Dennis  11  794

0

 

864 rader  

 1407  Vinstmaskinen  7  0

0

 Inofficiella 6-års jubileum
   1406  Erik  7  0

0

 

 Potten5 startar. 

 1405  Öhman  10  0 0  
   1404  Henke  12  34 0  
   1403  Dolle  7  0

0

 6-års jubileum
   1402  Dennis  10  0 0  
   1402  Erik  13  28.270

0

 
   1401

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1352  Öhman  10  0 0  
   1351  Henke  10  19 0  
   1350  Dolle  9  0 0  
   1349  Erik  8  0 0  
   1348  Dennis  8  0 0  
   1347  Öhman  11  380 0  
   1346  Henke  8  0 0  
   1345  Dolle  6  0 0  

300:e tipsraden.

 1344  Dennis  9  0 0  
   1343  Erik  9  0 0  
   1342  Öhman  7  0 0  
   1341  Henke  7  0 0  
   1340  Dolle  8  0 0  
   1339  Dennis  8  0 0  
   1338  Öhman  6  0 0  
   1337  Erik  9  0 0  
   1336  Henke  10  32 0  
   1335  Dolle  6  0 0  
   1334  Dennis  8  0 0  
   1333  Erik  8  0 0  
   1332  Öhman  8  0 0  
   1331  Henke  10  0 0  
   1330  Dolle  4  0 0  
   1329  Dennis  5  0 0  
   1328  Erik  9  0 0  
   1327  Öhman  8  0 0  
   1326  Henke  11  0 0  
   1325  Dolle  8  0 0  
   1324  Dennis  8  0 0  
   1323  Erik  8  0 0  
   1322  Öhman  10  20 0  
   1321  Henke  12  127 0  
   1320  Dolle  9  0 0  
   1319  Dennis  11  0 0  
   1318  Erik  9  0 0  
   1317  Öhman  6  0 0  
   1316  Henke  10  0 0  
   1315  Dolle  10  62 0  

 Potten4 startar. 

 1314  Vinstmaskinen  8  0 0  Inofficiella 5-års jubileum
   1313  Dennis  10  0 0  
   1312  Erik  8  0 0  
   1312  Öhman  9  0 0  
   1311

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1310  Henke  9  0 0  
   1309  Dolle  9  0 0  
   1308  Dennis  9  0 0  
   1308  Erik  9  0 0  
   1307

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1306  Öhman  10  0 0  
   1305  Henke  8  0 0  
   1304  Dolle  8  0 0  
   1303  Dennis  9  0 0  5-års jubileum
   1302  Erik  7  0 0  
   1301  Öhman  8  0 0  
   1252  Henke  9  0 0  
   1251  Dolle  9  0 0  
   1250  Dennis  10  23 0  
   1249  Erik  8  0 0  
   1248  Öhman  5  0 0  
   1247  Henke  8  0 0  
   1246  Dolle  9  0 0  
   1245  Dennis  10  29 0  
   1244  Erik  6  0 0  
   1243  Öhman  7  0 0  
   1242  Henke  11  28 0  
   1241  Dolle  10  288 0  
   1240  Dennis  7  0 0  
   1239  Erik  7  0 0  
   1238  Öhman  8  0 0  
   1237  Henke  11  0 0  
   1236  Dolle  8  0 0  
   1235  Dennis  7  0 0  
   1234  Erik  11  199 0  
   1233  Öhman  10  169 0  
   1232  Henke  11  25 0  
   1231  Dolle  8  0 0  
   1230  Dennis  9  0 0  
   1229  Erik  9  0 0  
   1228  Öhman  7  0 0  
   1227  Henke  10  99 0  
   1226  Dolle  8  0 0  
   1225  Dennis  8  0 0  
   1225  Erik  8  0 0  
   1224

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1223  Öhman  7  0 0  
   1222  Erik  7  0 0  
   1221  Dolle  9  0 0  
   1220  Dennis  9  0 0  
   1219  Henke  11  0 0  
   1218  Öhman  7  0 0  
   1217  Henke  10  26 0  
   1216  Dolle  6  0 0  
   1215  Dennis  9  0 0  
   1214  Erik  10  44 0  
   1213  Öhman  6  0 0  
   1212  Henke  11  86 0  
   1211  Dolle  8  0 0  
   1210  Dennis  7  0 0  
   1209  Erik  9  0 0  
   1208  Öhman  8  0 0  
   1207  Henke  10  0 0  
   1206  Dolle  5  0 0  
   1205  Dennis  7  0 0  
   1204  Erik  7  0 0  

 Potten3 startar. 

 1203  Vinstmaskinen  9  0 0  4-års jubileum
   1202  Öhman  8  0 80  
   1202  Henke  7  0 0  
   1152  Dolle  7  0 0  
   1151  Dennis  8  0 200  

200:e tipsraden.

 1150  Erik  6  0 0  
   1149  Öhman  9  0 0  
   1148  Henke  9  0 0  
   1147  Dolle  6  0 0  
   1146  Dennis  10  29 0  
   1145  Erik  5  0 0  
   1144  Öhman  11  20 0  
   1143  Henke  8  0 0  
   1142  Dolle  9  0 0  
   1141  Dennis  9  0 80  
   1140  Erik  8  0 0  
   1139  Öhman  10  0 0  
   1138  Henke  12  110 0  
   1137  Dolle  8  0 0  
   1136  Dennis  9  0 0  
   1135  Erik  10  46 80  
   1134  Öhman  7  0 0  
   1133  Henke  9  0 0  
   1132  Dolle  9  0 0  
   1131  Dennis  8  0 0  
   1130  Erik  9  0 0  
   1129  Öhman  12  152 0  
   1128  Henke  10  0 0  
   1127  Dolle  5  0 0  
   1126  Dennis  9  0 0  
   1126  Erik  12  768 0  
   1125

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1124  Öhman  11  38 0  
   1123  Henke  7  0 0  
   1122  Dolle  7  0 0  
   1121  Dennis  8  0 0  
   1120  Erik  8  0 0  
   1119  Öhman  10  259 0  
   1118  Henke  7  0 0  
   1117  Dolle  5  0 0  
   1116  Dennis  10  37 0  
   1115  Erik  10  40 0  
   1114  Öhman  8  0 0  
   1113  Henke  9  0 0  
   1112  Erik  10  0 0  
   1111  Dennis  10  51 0  
   1110  Henke  7  0 0  
   1109  Dolle  6  0 0  
   1108  Öhman  8  0 0  
   1107  Sten  9  0 0  
   1106  Dolle  5  0 0  
   1105  Dennis  12  58 0  
   1104  Erik  8  0 0  

 

 1103  Vinstmaskinen  7  0 0  3-års jubileum
   1102  Sten  7  0 0  
   1101  Öhman  5  0 0  
   1052  Henke  11  40 0  
   1051  Dolle  9  0 0  
   1050  Öhman  9  0 0  
   1049  Sten  8  0 0  
   1048  Erik  8  0 0  
   1047  Dennis  9  0 80  
   1046  Henke  7  0 0  
   1045  Dolle  5  0 0  
   1044  Dennis  9  0 0  
   1043  Sten  9  0 0  
   1042  Erik  9  0 0  
   1041  Öhman  8  0 0  
   1040  Henke  9  0 0  
   1039  Dolle  7  0 0  
   1038  Dennis  9  0 0  
   1037  Sten  8  0 0  
   1036  Erik  9  0 0  
   1035  Öhman  3  0 0  
   1034  Henke  9  0 0  
   1033  Dolle  8  0 0  
   1032  Sten  7  0 0  
   1031  Dennis  10  88 0  
   1030  Erik  8  0 0  
   1029  Öhman  7  0 0  
   1028  Henke  9  0 0  
   1027  Dolle  8  0 0  
   1026  Dennis  6  0 0  
   1025  Sten  9  0 0  
   1024  Erik  10  40 0  
   1023  Öhman  8  0 0  
   1022  Henke  10  83 0  
   1021  Dolle  7  0 0  
   1020  Dennis  8  0 0  
   1019  Henke  9  0 0  
   1018  Erik  9  0 0  
   1017  Öhman  9  0 160  
   1016  Sten  8  0 0  
   1015  Dolle  7  0 0  
   1014  Dennis  9  0 0  
   1014  Sten  9  0 0  
   1013

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1012  Dennis Lotto  4+1  21 0  Drömvinsten 214 miljoner
   1012  Erik  6  0 0  
   1011  Öhman  9  0 0  
   1010  Henke  10  18 0  
   1009  Dolle  8  0 0  
   1008  Dennis  11  13 0  
   1007  Erik  11  131 0  
   1006  Sten  8  0 0  
   1005  Öhman  6  0 0  
   1004  Henke  8  0 0  

 100:e tipsraden.

 1003  Vinstmaskinen  11  152 0  2-års jubileum
   1002  Dolle  9  0 0  
   1001  Dennis  8  0 0  
   0953  Sten  7  0  0  
   0952  Erik  7  0  0  
   0951  Öhman  7  0  0  
   0950  Henke  8  0  0  
   0949  Dolle  9  0  0  
   0948  Dennis  8  0  0  
   0947  Sten  7  0  0  
   0946  Erik  8  0  0  
   0945  Öhman  10  17  0  
   0944  Henke  8  0  0  
   0943  Dolle  9  0  0  
   0942  Dennis  9  0  0  
   0941  Sten   9  0  0  
   0940  Erik   4  0  0  
   0939  Öhman   9  0  0  
   0938  Dolle  10  29  0  
   0937  Henke  9  0  0  
   0936  Dennis  7  0  0  
   0935  Erik  7  0  0  
   0934  Sten  7  0  0  
   0933  Öhman  6  0  0  
   0932  Henke  7  0  0  
   0931

Semester 2009

 
 0930
 0929
   0928  Dolle  5  0  0  
   0927  Dennis  9  0  0  
   0926  Sten  5  0  0  
   0925  Erik  8  0  0  
   0924  Öhman  9  0  0  
   0923  Dolle  9  0  0  
   0922  Dennis  6  0  0  
   0921  Sten  8  0  0  
   0920  Erik  11  20  0  
   0919  Sten  11  72  0  

Potten2 startar. 

 0918  Dolle  10  32  0  
   0917  Dennis  8  0  80  
   0916  Öhman  10  0  0  
   0915

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   0914  Erik  6  0  0  
   0913  Öhman  9  0  0  
   0912  Sten  5  0  0  
   0911  Dennis  8  0  400  
   0910  Dolle  8  0  0  
   0909  Erik  7  0  0  
   0908  Öhman  7  0  0  
   0907  Erik  9  0  0  
   0906  Sten  4  0  0  
   0905  Dennis  8  0  0  
   0904  Dolle  10  12  0  
   0903  Öhman  9  0  0  1-års jubileum
   0902  Dolle  9  0  0  
   0901  Dennis  7  0  0  
   0852  Sten  9  0  0  
   0851  Erik  8  0  0  
   0850  Öhman  5  0  0  
   0849  Dolle  8  0  0  
   0848  Dennis  6  0  0  
   0847  Sten  0  0  0  
   0846  Erik  5  0  0  
   0845  Öhman  6  0  0  
   0844  Dolle  7  0  0  
   0843  Dennis  0  0  0  
   0842  Sten  9  0  0  
   0841  Erik  9  0  0  
   0840  Öhman  7  0  0  
   0839  Dolle  7  0  0  
   0838  Dennis  7  0  0  
   0837  Sten  8  0  0  
   0836  Erik  4  0  0  
   0835  Öhman  7  0  0  
   0834  Dolle  6  0  0  
   0833  Dennis  8  0  0  
   0832  Sten  7  0  60  
   0831  Erik  11  396  0  
   0830  Öhman  5  0  0  
   0829  Dolle  6  0  0  
   0828  Dennis  3  0  0  
   0827  Sten  7  0  0  
   0826  Erik  12  37  0  
   0825  Öhman  8  0  0  
   0824  Dolle  8  0  0  
   0823  Sten  7  0  0  
   0822  Erik  8  0  0  
   0821  Öhman  8  0  0  
   0820  Dolle  9  0  0  
   0819  Sten  7  0  59  
   0818  Erik  11  25  0  
   0817  Öhman  7  0  0  
   0816  Dolle  9  0  0  
   0815  Dolle  8  0  0  
   0814  Sten  9  0  0  
   0813  Erik  7  0  0  
   0812  Öhman  10  36  0  
   0811  Dolle  8  0  0  
   0810  Sten  8  0  0  
   0809  Erik  6  0  0  
   0808  Öhman  9  0  0  
   0807  Dolle  7  0  0  
   0806  Sten  6  0  0  
   0805  Erik  7  0  0  

 Potten1 startar. 

 0804  Öhman  11  0  0  
 

uppdaterad 2021-08-02