Vinstmaskinen

 
Facebook Fakta Internligan Potten Turordning
   Vecka  Tippare  Antal rätt  Stryktipset

 Joker

 
   1723  Dolle        
   1722  Göran        
   1721  Sten        
   1720  Erik        
   1719  Öhman        
   1718  Henke        
   1717  Dolle        
   1717  Göran        
   1716  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1715  Sten  7  0 0  
   1714  Erik  10  0 0  
   1713  Öhman  10  0 0  
   1712  Henke  9  0 0  
   1711  Dolle  9  0 0  
   1710  Göran  7  0 0  
   1710  Sten  8  0 0  
   1709

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1708  Erik  10  30 0  
   1707  Öhman  7  0 0  
   1706  Henke  9  0 0  
   1705  Dolle  6  0 0  
   1704  Göran  11  32 0  

  1152 rader.

 1703  Vinstmaskinen  9  0 0  9-års jubileum
   1702  Sten  8  0 0  
   1701  Erik  6  0 0  
   1652  Öhman  7  0 0  
   1651  Henke  12  16 0  
   1650  Dolle        
   1649  Göran  8  0 0  
   1648  Sten  9  0 0  
   1647  Henke  11  38 0  
   1646  Öhman  6  0 0  
   1645  Erik  8  0 0  
   1644  Dolle  9  0 0  
   1644  Göran  6  0 0  
   1643

 Vi bommade att tippa denna helg! 

 
   1642  Sten  7  0 0  
   1641  Erik  9  0 0  
   1640  Öhman  9  0 0  
   1639  Henke  9  0 0  
   1638  Dolle  6  0 0  
   1637  Göran  9  0 0  
   1636  Sten  7  0 0  
   1635  Erik  10  116 0  
   1634  Öhman  11  0 0  
   1633  Henke  9  0 0  
   1632  Dolle  8  0 0  
   1631  Göran  11  0 0  
   1631  Sten  9  0 0  
   1630  Vi bommade att tippa denna helg!   
   1629  Erik  9  0 0  
   1628  Öhman  7  0 0  

Potten7 startar 

 1627  Henke  9  0 0  
   1626  Dolle  6  0 0  
   1626  Sten  9  0 0  
   1625  Dennis  10  54 0  
   1624  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1623  Öhman  8  0 0  
   1622  Erik  10  0 0  
   1622  Henke  10  0 0  
   1621  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1620  Dolle  11  254 0  
   1619  Dennis  7  0 0  
   1618  Sten  6  0 0  
   1617  Erik  11  42 0  
   1616  Öhman  5  0 80  
   1615  Henke  8  0 0  
   1614  Dolle  7  0 0  
   1613  Dennis  5  0 0  
   1612  Sten  10  0 0  
   1611  Erik  7  0 0  
   1610  Öhman  8  0 0  
   1608  Henke  11  24 0  
   1608  Dolle  7  0 0  
   1607  Dennis  11  22 0  
   1606  Sten  5  0 0  
   1605  Erik  8  0 0  
   1604  Öhman  10  18 0  
   1603  Vinstmaskinen  8  0 0  8-års jubileum
   1602  Erik  9  0 0  
   1601  Dolle  9  0 0  
   1553  Dennis  8  0 0  
   1553  Henke  10  24 0  
   1552  Sten  7  0 0  
   1551 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1550  Öhman  6  0 0  
   1549  Henke  7  0 0  
   1548  Dolle  10  140 0  
   1547  Dennis  9  0 0  
   1546  Sten  8  0 0  
   1545  Erik  10  70 0  
   1544  Öhman  8  0 0  
   1543  Henke  8  0 0  
   1542  Dolle  8  0 0  
   1541  Dennis  10  0 0  
   1540  Sten  10  0 0  
   1539  Erik  7  0 0  
   1538  Öhman  7  0 0  
   1537  Henke  10  30 0  
   1536  Dolle  10  0 0  
   1535  Dennis  9  0 0  
   1534  Sten  5  0 0  
   1533  Erik  9  0 0  
   1533  Öhman  9  0 0  
   1532 Vi bommade att tippa denna helg!  
   1531  Henke  10  22 0  
   1530  Dolle  9  0 0  
   1529  Dennis  7  0 0  
   1529  Sten  9  0 0  
   1528   Vi bommade att tippa denna helg!  
   1527  Erik  9  0 0  
   1526  Öhman  10  30 0  
   1525  Henke  7  0 0  
   1524  Dolle  9  0 0  
   1523  Dennis  7  0 0  
   1523  Sten  8  0 0  
   1522

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1521  Erik  10  0 0  
   1520  Öhman  6  0 0  
   1520  Henke  5  0 0  
   1519  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1518  Dolle  7  0 0  
   1517  Dennis  8  0 0  
   1516  Sten  7  0 0  
   1515  Erik  11  1.141 0  
   1514  Öhman  7  0 0  
   1514  Henke  9  0 0  
   1513

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1512  Dolle  8  0 0  
   1511  Dennis  7  0 0  
   1510  Sten  6  0 0  
   1509  Erik  9  0 0  
   1508  Öhman  8  0 0  
   1507  Henke  8  0 0  
   1506  Dolle  6  0 0  
   1505  Dennis  10  0 80  
   1504  Sten  7  0 0  

 Potten6 startar 5184 rader  

 1503  Vinstmaskinen  13  2.095 0  7-års jubileum
   1502  Erik  8  0 0  
   1501  Öhman  8  0 0  
   1452  Henke  9  0 0  
   1451  Dolle  6  0 0  
   1450  Dennis  9  0 0  
   1449  Sten  5  0 0  
   1448  Erik  9  0 0  
   1447  Öhman  7  0 0  
   1446  Henke  7  0 0  
   1445  Dolle  7  0 0  
   1444  Dennis  9  0 0  
   1444  Sten  6  0 0  
   1443  Vi bommade att tippa denna helg!  
   1442  Erik  7  0 0  
   1441  Öhman  6  0

0

 
   1440  Henke  8  0 0  
   1439  Dolle  6  0

0

 
   1438  Dennis  7  0 0  
   1437  Sten  9  0 0  
   1436  Erik  5  0 0  
   1435  Öhman  7  0 0  
   1434  Henke  11  40 80  
   1433  Dolle  6  0

0

 
   1432  Dennis  10  37

0

 
   1431  Sten  9  0 0  
   1430  Erik  7  0 0  
   1430  Öhman  7  0 0  
   1429

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1428  Henke  10  81

0

 
   1427  Dolle  9  0

0

 
   1426  Dennis  7  0 0  
   1426  Sten  8  0

0

 
   1425

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1424  Erik  11  1.270 0  
   1423  Öhman  9  0

0

 
   1422  Henke  6  0

0

 
   1421  Dolle  9  0

0

 
   1420  Dennis  8  0

0

 
   1419  Sten  11  0 0  
   1418  Erik  10  162

0

 
   1417  Öhman  10  0 0  
   1416  Henke  7  0 0  
   1415  Dennis  6  0

0

 
   1414  Dolle  5  0

0

 
   1413  Sten  8  0

0

 
   1412  Erik  13  5.778

0

 
   1411  Öhman  7  0

0

 
   1410  Henke  8  0

0

 
   1409  Dolle  9  0

0

 
   1408  Dennis  11  794

0

 

864 rader  

 1407  Vinstmaskinen  7  0

0

 Inofficiella 6-års jubileumet
   1406  Erik  7  0

0

 

 Potten5 startar 

 1405  Öhman  10  0 0  
   1404  Henke  12  34 0  
   1403  Dolle  7  0

0

 6-års jubileum
   1402  Dennis  10  0 0  
   1402  Erik  13  28.270

0

 
   1401

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1352  Öhman  10  0 0  
   1351  Henke  10  19 0  
   1350  Dolle  9  0 0  
   1349  Erik  8  0 0  
   1348  Dennis  8  0 0  
   1347  Öhman  11  380 0  
   1346  Henke  8  0 0  
   1345  Dolle  6  0 0  
   1344  Dennis  9  0 0  
   1343  Erik  9  0 0  
   1342  Öhman  7  0 0  
   1341  Henke  7  0 0  
   1340  Dolle  8  0 0  
   1339  Dennis  8  0 0  
   1338  Öhman  6  0 0  
   1337  Erik  9  0 0  
   1336  Henke  10  32 0  
   1335  Dolle  6  0 0  
   1334  Dennis  8  0 0  
   1333  Erik  8  0 0  
   1332  Öhman  8  0 0  
   1331  Henke  10  0 0  
   1330  Dolle  4  0 0  
   1329  Dennis  5  0 0  
   1328  Erik  9  0 0  
   1327  Öhman  8  0 0  
   1326  Henke  11  0 0  
   1325  Dolle  8  0 0  
   1324  Dennis  8  0 0  
   1323  Erik  8  0 0  
   1322  Öhman  10  20 0  
   1321  Henke  12  127 0  
   1320  Dolle  9  0 0  
   1319  Dennis  11  0 0  
   1318  Erik  9  0 0  
   1317  Öhman  6  0 0  
   1316  Henke  10  0 0  
   1315  Dolle  10  62 0  

 Potten4 startar 

 1314  Vinstmaskinen  8  0 0  Inofficiella 5-års jubileumet
   1313  Dennis  10  0 0  
   1312  Erik  8  0 0  
   1312  Öhman  9  0 0  
   1311

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1310  Henke  9  0 0  
   1309  Dolle  9  0 0  
   1308  Dennis  9  0 0  
   1308  Erik  9  0 0  
   1307

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1306  Öhman  10  0 0  
   1305  Henke  8  0 0  
   1304  Dolle  8  0 0  
   1303  Dennis  9  0 0  5-års jubileum
   1302  Erik  7  0 0  
   1301  Öhman  8  0 0  
   1252  Henke  9  0 0  
   1251  Dolle  9  0 0  
   1250  Dennis  10  23 0  
   1249  Erik  8  0 0  
   1248  Öhman  5  0 0  
   1247  Henke  8  0 0  
   1246  Dolle  9  0 0  
   1245  Dennis  10  29 0  
   1244  Erik  6  0 0  
   1243  Öhman  7  0 0  
   1242  Henke  11  28 0  
   1241  Dolle  10  288 0  
   1240  Dennis  7  0 0  
   1239  Erik  7  0 0  
   1238  Öhman  8  0 0  
   1237  Henke  11  0 0  
   1236  Dolle  8  0 0  
   1235  Dennis  7  0 0  
   1234  Erik  11  199 0  
   1233  Öhman  10  169 0  
   1232  Henke  11  25 0  
   1231  Dolle  8  0 0  
   1230  Dennis  9  0 0  
   1229  Erik  9  0 0  
   1228  Öhman  7  0 0  
   1227  Henke  10  99 0  
   1226  Dolle  8  0 0  
   1225  Dennis  8  0 0  
   1225  Erik  8  0 0  
   1224

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1223  Öhman  7  0 0  
   1222  Erik  7  0 0  
   1221  Dolle  9  0 0  
   1220  Dennis  9  0 0  
   1219  Henke  11  0 0  
   1218  Öhman  7  0 0  
   1217  Henke  10  26 0  
   1216  Dolle  6  0 0  
   1215  Dennis  9  0 0  
   1214  Erik  10  44 0  
   1213  Öhman  6  0 0  
   1212  Henke  11  86 0  
   1211  Dolle  8  0 0  
   1210  Dennis  7  0 0  
   1209  Erik  9  0 0  
   1208  Öhman  8  0 0  
   1207  Henke  10  0 0  
   1206  Dolle  5  0 0  
   1205  Dennis  7  0 0  
   1204  Erik  7  0 0  

 Potten3 startar 

 1203  Vinstmaskinen  9  0 0  4-års jubileum
   1202  Öhman  8  0 80  
   1202  Henke  7  0 0  
   1152  Dolle  7  0 0  
   1151  Dennis  8  0 200  
   1150  Erik  6  0 0  
   1149  Öhman  9  0 0  
   1148  Henke  9  0 0  
   1147  Dolle  6  0 0  
   1146  Dennis  10  29 0  
   1145  Erik  5  0 0  
   1144  Öhman  11  20 0  
   1143  Henke  8  0 0  
   1142  Dolle  9  0 0  
   1141  Dennis  9  0 80  
   1140  Erik  8  0 0  
   1139  Öhman  10  0 0  
   1138  Henke  12  110 0  
   1137  Dolle  8  0 0  
   1136  Dennis  9  0 0  
   1135  Erik  10  46 80  
   1134  Öhman  7  0 0  
   1133  Henke  9  0 0  
   1132  Dolle  9  0 0  
   1131  Dennis  8  0 0  
   1130  Erik  9  0 0  
   1129  Öhman  12  152 0  
   1128  Henke  10  0 0  
   1127  Dolle  5  0 0  
   1126  Dennis  9  0 0  
   1126  Erik  12  768 0  
   1125

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1124  Öhman  11  38 0  
   1123  Henke  7  0 0  
   1122  Dolle  7  0 0  
   1121  Dennis  8  0 0  
   1120  Erik  8  0 0  
   1119  Öhman  10  259 0  
   1118  Henke  7  0 0  
   1117  Dolle  5  0 0  
   1116  Dennis  10  37 0  
   1115  Erik  10  40 0  
   1114  Öhman  8  0 0  
   1113  Henke  9  0 0  
   1112  Erik  10  0 0  
   1111  Dennis  10  51 0  
   1110  Henke  7  0 0  
   1109  Dolle  6  0 0  
   1108  Öhman  8  0 0  
   1107  Sten  9  0 0  
   1106  Dolle  5  0 0  
   1105  Dennis  12  58 0  
   1104  Erik  8  0 0  

 

 1103  Vinstmaskinen  7  0 0  3-års jubileum
   1102  Sten  7  0 0  
   1101  Öhman  5  0 0  
   1052  Henke  11  40 0  
   1051  Dolle  9  0 0  
   1050  Öhman  9  0 0  
   1049  Sten  8  0 0  
   1048  Erik  8  0 0  
   1047  Dennis  9  0 80  
   1046  Henke  7  0 0  
   1045  Dolle  5  0 0  
   1044  Dennis  9  0 0  
   1043  Sten  9  0 0  
   1042  Erik  9  0 0  
   1041  Öhman  8  0 0  
   1040  Henke  9  0 0  
   1039  Dolle  7  0 0  
   1038  Dennis  9  0 0  
   1037  Sten  8  0 0  
   1036  Erik  9  0 0  
   1035  Öhman  3  0 0  
   1034  Henke  9  0 0  
   1033  Dolle  8  0 0  
   1032  Sten  7  0 0  
   1031  Dennis  10  88 0  
   1030  Erik  8  0 0  
   1029  Öhman  7  0 0  
   1028  Henke  9  0 0  
   1027  Dolle  8  0 0  
   1026  Dennis  6  0 0  
   1025  Sten  9  0 0  
   1024  Erik  10  40 0  
   1023  Öhman  8  0 0  
   1022  Henke  10  83 0  
   1021  Dolle  7  0 0  
   1020  Dennis  8  0 0  
   1019  Henke  9  0 0  
   1018  Erik  9  0 0  
   1017  Öhman  9  0 160  
   1016  Sten  8  0 0  
   1015  Dolle  7  0 0  
   1014  Dennis  9  0 0  
   1014  Sten  9  0 0  
   1013

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   1012  Dennis Lotto  4+1  21 0  Drömvinsten 214 miljoner
   1012  Erik  6  0 0  
   1011  Öhman  9  0 0  
   1010  Henke  10  18 0  
   1009  Dolle  8  0 0  
   1008  Dennis  11  13 0  
   1007  Erik  11  131 0  
   1006  Sten  8  0 0  
   1005  Öhman  6  0 0  
   1004  Henke  8  0 0  
   1003  Vinstmaskinen  11  152 0  2-års jubileum
   1002  Dolle  9  0 0  
   1001  Dennis  8  0 0  
   0953  Sten  7  0  0  
   0952  Erik  7  0  0  
   0951  Öhman  7  0  0  
   0950  Henke  8  0  0  
   0949  Dolle  9  0  0  
   0948  Dennis  8  0  0  
   0947  Sten  7  0  0  
   0946  Erik  8  0  0  
   0945  Öhman  10  17  0  
   0944  Henke  8  0  0  
   0943  Dolle  9  0  0  
   0942  Dennis  9  0  0  
   0941  Sten   9  0  0  
   0940  Erik   4  0  0  
   0939  Öhman   9  0  0  
   0938  Dolle  10  29  0  
   0937  Henke  9  0  0  
   0936  Dennis  7  0  0  
   0935  Erik  7  0  0  
   0934  Sten  7  0  0  
   0933  Öhman  6  0  0  
   0932  Henke  7  0  0  
   0931

Semester 2009

 
 0930
 0929
   0928  Dolle  5  0  0  
   0927  Dennis  9  0  0  
   0926  Sten  5  0  0  
   0925  Erik  8  0  0  
   0924  Öhman  9  0  0  
   0923  Dolle  9  0  0  
   0922  Dennis  6  0  0  
   0921  Sten  8  0  0  
   0920  Erik  11  20  0  
   0919  Sten  11  72  0  

Potten2 startar 

 0918  Dolle  10  32  0  
   0917  Dennis  8  0  80  
   0916  Öhman  10  0  0  
   0915

 Vi bommade att tippa denna helg!

 
   0914  Erik  6  0  0  
   0913  Öhman  9  0  0  
   0912  Sten  5  0  0  
   0911  Dennis  8  0  400  
   0910  Dolle  8  0  0  
   0909  Erik  7  0  0  
   0908  Öhman  7  0  0  
   0907  Erik  9  0  0  
   0906  Sten  4  0  0  
   0905  Dennis  8  0  0  
   0904  Dolle  10  12  0  
   0903  Öhman  9  0  0  
   0902  Dolle  9  0  0  
   0901  Dennis  7  0  0  
   0852  Sten  9  0  0  
   0851  Erik  8  0  0  
   0850  Öhman  5  0  0  
   0849  Dolle  8  0  0  
   0848  Dennis  6  0  0  
   0847  Sten  0  0  0  
   0846  Erik  5  0  0  
   0845  Öhman  6  0  0  
   0844  Dolle  7  0  0  
   0843  Dennis  0  0  0  
   0842  Sten  9  0  0  
   0841  Erik  9  0  0  
   0840  Öhman  7  0  0  
   0839  Dolle  7  0  0  
   0838  Dennis  7  0  0  
   0837  Sten  8  0  0  
   0836  Erik  4  0  0  
   0835  Öhman  7  0  0  
   0834  Dolle  6  0  0  
   0833  Dennis  8  0  0  
   0832  Sten  7  0  60  
   0831  Erik  11  396  0  
   0830  Öhman  5  0  0  
   0829  Dolle  6  0  0  
   0828  Dennis  3  0  0  
   0827  Sten  7  0  0  
   0826  Erik  12  37  0  
   0825  Öhman  8  0  0  
   0824  Dolle  8  0  0  
   0823  Sten  7  0  0  
   0822  Erik  8  0  0  
   0821  Öhman  8  0  0  
   0820  Dolle  9  0  0  
   0819  Sten  7  0  59  
   0818  Erik  11  25  0  
   0817  Öhman  7  0  0  
   0816  Dolle  9  0  0  
   0815  Dolle  8  0  0  
   0814  Sten  9  0  0  
   0813  Erik  7  0  0  
   0812  Öhman  10  36  0  
   0811  Dolle  8  0  0  
   0810  Sten  8  0  0  
   0809  Erik  6  0  0  
   0808  Öhman  9  0  0  
   0807  Dolle  7  0  0  
   0806  Sten  6  0  0  
   0805  Erik  7  0  0  

 Potten1 startar 

 0804  Öhman  11  0  0  
 

uppdaterad 28/4-2017